Драги пријатељу!
Деда Мраз и његова унука Снегуљица, позивају те у
Руски дом на новогодишњу прославу
 
24. децембар у 15:00
Краљице Наталије 33
 
Можеш доћи у новогодишњем костиму!
Информације код дежурног администратора Руског дoма тел. 011/2642-178