У среду, 20. септембра у 11.00 часова у Руском центру за науку и културу ,,Руски дом“ у Београду биће потписан Споразум  о сарадњи између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Федералне државне буџетске образовне установе „Међународни дечји центар Артек“, Федералне агенције за питања Заједнице независних држава, сународника у расејању, и за међународну друштвену сарадњу  – Представништво у Републици Србији и Гимназије „Јован Јовановић Змај“ из Новог Сада.

Предметом Споразума обухваћена је међусобна сарадња споразумних Страна у следећим сферама: реализација образовних програма међународне културне размене за васпитаче и наставнике,  развој међународних програма и пројеката у сфери образовања, одмора и рекреације деце, одржавање образовних и тематских интернет програма. Споразумом биће обухваћена такође реализација програма усавршавања професионалних вештина радника у сфери образовања, одмора и рекреативне наставе за децу у иностранству, реализација програма за размену волонтера и просветних радника у циљу одржавања и продубљивања сарадње. Посебна пажња биће посвећена информисању лица заинтересованих за рад са децом у сфери рекреативне наставе и образовања у иностранству.