Руски дом организује додатан упис на течајеве руског језика за групе В2 и С1.
Програм течаја је усмерен на проширивање знања из граматике, лексике, унапређивање комуникације на руском језику. У оквиру течаја полазници ће се упознати са условима полагања међународног сертификационог испита из руског језика као страног.
Предавачи на течајевима руског језика у Руском дому су носиоци језика са високим стручним образовањем и дугогодишњим искуством у настави на високошколским установама Русије и Србије.

Распоред предавања
група В2 уторак, четвртак 18.00-19.30

группа С1 понедељак 18.00-19.30
                 среда 20.00-21.30

Информација на тел.: 011/2642 -178, е-mail: ruskijezik@ruskidom.rs