14. МАРТ ОД 14.00 ДО 17.00
Консултације ће одржати:
Ајрат Јерзин, заменик декана Факултета иностраних студената Cанктпетербуршког државног рударско- геолошког универзитета "Горниј"

15. МАРТ ОД 11.00 ДО 16.00
Консултације ће одржати:
Наталија Бајковска, руководилац међународног одељења
Елена Башкирова, стручњак међународног одељења
Московског државног психолого-педагошког универзитета