Рад течаја руског језика у Руском дому у Београду је стабилан, чак је уочена позитивна динамика пораста заинтересованих, којих је највише међу онима који никада нису учили језик, затим међу младима. Најбројнији полазници течаја су узраста између од 20 до 30 година. Социјални и професионални састав полазника течаја је веома шаролик.

Настава се одвија по програму „Руски језик свакодневне комуникације“. Програм течаја састављен је на основу препорука водећих методичара из Русије. У настави се користе уџбеници последње генерације. Сви уџбеници постоје у библиотеци Руског дома. 

Предавачи на течајевима руског језика у Руском дому су носиоци језика са високим стручним образовањем. У настави учествује 9 професора и један запослени Руског дома. Школска година се одвија у два семестра од којих сваки траје по три месеца: октобар – децембар, фебруар април. У сваком семестру одржи се по 52 школска часа за сваку групу. Настава се одвија два пута недељно за сваку групу. Укупно током недеље у Руском дом одржи се 100 школских часова. Настава се одвија у 4 слушаонице, које имају одговарајућу аудио и видео апаратуру, интернет, руске телевизијске програме. 

У Библиотеку Руског дома редовно стижу најновија издања уџбеника за руски језик као страни. На крају године полазницима се даје могућност да полажу Државни испит. Број заинтересованих који желе да добију руски државни сертификат је у сталном порасту.

У Руском дому ради и Испитни центар Државног система тестирања за руски језик као страни, који је јединствен на територији Србије. У овом тренутку настава се одвија по програму Руски језик свакодневне комуникације у шест нивоа, од А-1 до C-2. Порет тога, предавачи два пута недељно држе часове у предузећима за групе од 14 полазника, што значи да на течају руског језика у Руском дому ради 24 група са укупним фондом од 1248 наставних сати. Број полазника у групи је од 8-12, а у овом тренутку течајеве руског језика похађа 200 полазника.

Позитивни коментари полазника течајева и њихова популарност показатељ су високог квалитета образовних услуга на нашим течајевима.


 

УПИС У ДРУГИ СЕМЕСТАР ЈЕ У ТОКУ

- основни програм

- интентивни течајеви

- индивидуални часови

Специјални програм:

- пословни руски језик

- руски језик за децу

- руски језик за билингуалну децу

- течајеви српског језика на руском

Почетак наставе: 1. фебруара 2017. године

Упис код дежурног администратора Руског дома (+381 11 2642-178) или преко e-mail адресе ruskidombeograd@gmail.com.

Уплата од 20. 01. до 1. 02. 2017. године

 

 


 

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА (CEF) ИЗ РУСКОГ JЕЗИКА У РУСКОМ ДОМУ

 

     Нивои  по                             Руски језик                                   Време одржавања                                  

       CEF-у                                Општи курсеви                                       испита    

 

       А 1                                            ТЭУ (65 $)                                     23.05. в 10.00

 

       А 2                                            ТБУ (70 $)                                     24.05. в 10.00

 

       В 1                                           ТРКИ-I (80 $)                                 25.05 в 10.00

 

       В 2                                           ТРКИ-II (95 $)                                26.05 в 10.00

 

       С 1                                           ТРКИ-III (135 $)                             28.05 в 10.00

 

       C 2                                            ТРКИ-IV (170 $)                            28.05 в 10.00       

 

Допунски материјал – припрема за полагање теста из руског језика:

Питање допунског материјала за полагање теста из руског језика, можете послати на електронску адресу: ruskidombeograd@gmail.com

 

Руски дом организује полагање испита у својим просторијама

од 23. до 28. маја 2016. г.

Рок за подношење захтева за полагање испита и плаћање

од 05. до 20. маја у библиотеци Руског Дома:

Понедельник, пятница     с 9.00 до 17.00

среда                                с 14.00 до 18.00

четверг                              с 9.00 до 16.00

Тел: 011/ 2642 178

Е-mail: biblioteka@ruskidom.rs


 

ПОШТОВАНИ СЛУШАОЦИ КУРСА!

ШАЉЕМО ВАМ РАСПОРЕД ЧАСОВА И СПИСАК ГРУПА.

Нађите своје име у једној од група, после нађите ниво и број своје групе у распореду.

Часови за групе уторком и четврком ће почети у четвртак 1. октобра, часови за групе, које имају предавања петком и суботом – у петак 2.октобра, за групе понедељком и средом

у понедељак 5.октобра.

Пажња!

Часови групе Б1-5 и А2-1 са професорком Ј.Лојпур ће почети у уторак 06.октобра и у среду 07.октобра.

Ако нисте још извршили уплату за курс урадите то хитно до 30.септембра у служби рачуноводства Руског Дома. Слушаоц, који не изврши уплату за обуку на курсу, неће моћи да похађа часови.

Распоред

А1

А2

B1

B2

C1

 

ТЕЧАЈ РУСКОГ ЈЕЗИКА (основни програм)

Предавања држе искусни, висококвалификовани предавачи, носиоци руског језика

Упис полазника на први семестар 2015/2016 школске године за групе А1, А2, В1, В2, С1 и С2

Почетак наставе – 1. октобар

Упис за почетнике ниво (А1) – од 31. августа (тел. 2642-178)

Упис за полазнике, који су похађали наставу у школској 2014/15, а који желе да наставе похађање наредног нивоа – од 31. августа (тел. 2642-178)

Упис осталих полазника од 8. Септембра

Тестирање:

15. септембар, 18:00, Велика слушаоница

(за полазнике са знањем руског језика, који први пут уписују течај у Руском дому)

Фонд часова и цене:

Трајање наставе: 3 месеца

Фонд часова: 52

Фонд часова недељно: 2 х 2 часа

Број полазника у групи: 8-12

Цена течаја: 20 000 динар

Плаћање течаја у потпуности (за 1 семестар) врши се до почетка течаја од 15. до 22. септембара од 12 до 19 сати.

 

Упис у одређену групе, врши се тек након плаћања.

По завршетку курса (два семестра) даје се могућност полагања испита

за добијање Руског Државног сертификата, признатог од стране Савета Европе.

ТЕЧАЈ РУСКОГ ЈЕЗИКА (специјални програм)

Предавања држе искусни, висококвалификовани предавачи, носиоци руског језика.

Руски центар за науку и културу нуди следеће посебне програме:

1.​ Интензивни течај - 100 часов (пет дана у недељи, током једног месеца, 5 часова дневно);

2.​ Специјализовани семинари за преводиоце различитих профила (технички превод, уметнички превод и др.);

3.​ Посебни културолошки течајеви (историја Русије, традиција и култура, књижевност и уметност и др.);

4.​ Пословни руски;

5.​ руски језик за децу из двојезичних породица;

6.​ стручни семинар за усавршавање предавача руског језика (кроз краткорочне програме);

7.​ индивидуални часови и др.

Групе се формирају у складу са пријавама заинтересованих полазника. Распоред часова и цена течаја, као и тачан програм одредиће се на основу потреба полазника и у договору са запосленима у Руском дому.