Стручни семинар у Руском дому

12. маја у Руском дому одржан је стручни семинар на тему „Коришћење руских електронских образовних, просветних, друштвених и културних ресурса у иностранству“

Стручњак из Русије експерт И.Л.Терешкин  наступио је са извештајем о резултатима експертизе квалитета, искоришћености и ефикасности електронских ресурса у изучавању руског језика и културе Русије, стимулације за учење руског језика и образовања на руском језику.

Током семинара разматрано је коришћење електронских образовних ресурса у процесу културно просветне делатности. Учесници семинара су упознати са различитим електронским ресурсима.