Руски дом

Поштованe   колеге!

 

С обзиром на епидемиолошку ситуацију  у Србији која је настала у пролеће ове године била је донешена одлука да у јуну 2020.г. неће бити одрђан  састанак  Београдске подружнице професора руског језика и књижевности  у Руском дому .

 

Информација о датуму одржавања првог састанка у 2020/2021 школској години биће истакнута на нашем сајту.