Резултати финала конкурса „Жива класика“ у Србији

Национално финале конкурса „Жива класика“ у Србији

одржано 1. марта у концертној сали Руског дома

Победници конкурса у категорији:

Деца, која уче руски језик као страни

  1. место – Мариновић Сандра
  2. место – Младеновић Теодора,
    Поповић Татјана
  3. место – Вучетић Милица

Деца из билингвалних породица

  1. место – Кнежевић Давид

Деца из руских породица у иностранству

  1. место – Карабчукова Валерија
  2. место – Иванова Марија
  3. место – Крјачков Кирил

Руски дом честита победнике конкурса и жели свим учесницима много нових достигнућа и победа!

Учеснима, који се нису регистровали до 25. фебруара на званичном сајту http://www.youngreaders.ru, није било дозвољено да учествују у финалу.


Резултати конкурса „АРТЕК БЕЗ ГРАНИЦА“

Фамилия и имя участника / Презиме и име учесника Общий балл / Општа количина бодова
1 Попов Яков / Popov Jakov 254
2 Митрович Миа / Mitrović Mia 253
3 Сафаргалиева  Марьям 252
4 Яковлевич Милица /Jakovljević  Milica 249
5 Данилович Данила/ Danilović Danila 247
6 Ябланович  Катарина/ Jablanović Katarina 246
7 Спасоевич Наджя/   Spasojević Nađa 242
8 Голубева Алёна 240
9 Яковлевич Тияна /Jakovljević Tijana 239
10 Зорич Михаило/   Zorić Mihailo 239
11 Больбух Екатерина/ Bolbuh Ekaterina 237
12 Милошевич Анджела /   Milošević Anđela 236
13 Стоянович Мария /  Stojanović Marija 235
14 Нецич Катарина /  Necić Katarina 235
15 Дангубич Софиа / Dangubiс Sofia 234
16 Ковачевич Давид/ Kovačevic David 228
17 Антич  Филип /  Антиć Filip 227
18 Кршлянин Мила/   Kršljanin Mila 226
19 Иванович Стефан /  Ivanović Stefan 223
20 Лауфер Арсен /  Laufer Arsen 218
21 Рыжухина Алиса 216
22 Маткович  Лана/  Matković Lana 215
23 Зорич Мила /  Zorić Mila 199
24 Джокич Кристина/ Đokić Kristina 196

 

 

Радови учесника који нису одговарали условима конкурса и радови, који нису сакупули довољан број поена за учествовање у другој етапи конкурса нису били прихваћени за даље разматрање.