Novosibirsk State University announces a student selection for the 2019–2020 academic year

Novosibirsk State University, one of the three leading universities of Russia according to QS ranking, is located in an ecologically clean area of Akademgorodok on the shores of the Ob Sea surrounded by pine and birch forests. Nowadays there are more than 1000 students from 63 countries being trained at the Novosibirsk State University. By now the University has already opened 9 English-taught Specialist, Master and PhD programs. At the same time there is a number of foreign students interested in Russian-taught programs in following areas:

Mathematics

Physics

Geology

Mathematics and Computer Science

Chemistry

Biology

Economics

Management

Business Informatics

Sociology

General Medicine

Psychology

Phylology

Linguistics

African and Oriental Studies

Journalism

History

Law

Philosophy

For foreign students there is an opportunity to apply for the Russian Government Scholarship

Especially for the foreign students with a Russian language level at least TRKI-2 and above, NSU offers Master’s program in „Russian language, literature and culture„. This program focuses on training not only teachers of Russian as a foreign language, but also experts with broad background in Russian language, literature and culture, who is able to work in international companies as well as educational, scientific and cultural institutions cooperating with the Russian Federation in their own countries.

Program duration: 2 years

Language of instruction: Russian

Tuition fee: 3 000 $ per year

Application deadline: 15 June 2019

To apply, please fill out an electronic application form

Further information: (383) 363 42 92, interstudy@lab.nsu.ru

To learn more about the program, please follow NSU website

 

 

 


 

Metal-Cup_2019_int

 


INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL

“CULTURE OF TOTALITARIAN SOCIETY AND MEMORY STUDIES CASES”, HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS, PERM, RUSSIA

August 20-31, 2019

 

The phenomenon of totalitarianism revealed itself throughout the past century in many ways, including but not limited to Fascist Italy and Nazi Germany, Stalin’s Soviet Union and Mao’s China. The use of the term “totalitarianism” assumes some typological similarity of political regimes. We suggest totalitarianism is a complex phenomenon, requiring not only the study of state institutions but also an analysis of public life, which cannot be reduced to state policy solely. Such an approach requires studying habits and perceptions of ordinary people who have to accept, to stand against or to avoid challenges posed by the state authorities. This view from ordinary people offers an opportunity to understand the lives  of Soviet, German or Italian workers, peasants, teachers, scientists and creative class.

The objective of the Summer School is to bring together the perspectives from different disciplines to study the totalitarian society and its images in late soviet and post-soviet cultures and to familiarize the participants with the phenomena of the past and complex phenomena of modern historical memory.

The school is aimed at Master’s students, graduate students, researchers in history, culture, sociology, anthropology and philosophy, who are interested in the Soviet and post-Soviet periods.

The school’s program consists of seminars, workshops, lectures. In addition to classroom activities, field seminars are to be held at Perm archives, museums and memorial sites of the Kama region, including the prominent Perm-36 museum of political repression.

The school will take place at HSE – Perm, Russia.

 We highly recommend you apply and get an opportunity to present and discuss your own research, to receive the feedback and attend lectures of distinguished experts, such as:

 

Vitali Taichrib, Freie Universität Berlin Arkadi Miller, Freie Universität Berlin Andrea Gullotta, University of Glasgow Alexander Reznik, HSE

Aleksey Kamenskikh, HSE Vladislav Shabalin, HSE Anna Kimerling, HSE

 

More information https://perm.hse.ru/en/memoryschool

 

Deadline for applications is April 30, 2019

Participants are selected on the basis of their applications. Apply online

For details, please write to memoryschoolperm@hse.ru


https://eng.miet.ru/


ОБРАЗОВАЊЕ У РУСИJИ

Министарство високог образовања и науке Русије и Росотрудничество објављују конкурс за пријем држављана Републике Србије

 и сународника који стално живе у Србији, на школовање у 2019/2020. академској години о трошку федералног буџета (квота) у

образовним институцијама за високо образовање у Руској Федерацији

 

Студенти имају могућност да:

  • Наставе школовање одмах после стицања претходног образовања (средња школа, висока школа, факултет)
  • Студирају бесплатно
  • Добијају  новчану  стипендију (у износу од 1.300 рубља и више у зависности од региона и одређеног факултета) без обзира на академски успех
  • Буду смештени у студентском дому

 

Одабир кандидата за школовање врши  се у две етапе.

I Етапа.  Одабир кандидата за школовање врши Росотрудничество (Руски центар за науку и културу у Србији).

У првој етапи конкурса кандидати треба да користе електронску форму  аплицирања на сајту http://russia.study и  приложе  у скенираној форми уз електронску пријаву следећа документа:

  • Попуњену анкету-пријаву, са приложеном фотографијом у боји.

У случају да поља обележена  као обавезна не буду попуњена, Министарство образовања и науке Русије неће разматрати документацију кандидата.

Анкета треба да буде  прво попуњена на сајту, затим одштампана, потписана скенирана и приложена у одговарајућем пољу пријаве (за штампање анкете потребно је одштампати анкету-пријаву потребно да  уђете у свој профил и  у „Личним подацима“ притисните тастер „Штампа пријаве“ испод фотографије);

  • Копију прве стране пасоша (странице које се читко виде и садрже податке

релевантне за припрему позивног писма) и превода на руски језик од стране овлашћеног судског тумача.

Пасош треба да важи  најмање  1,5 годину од момента потенцијалног издавања визе за студирање у Русији ( март 2021.г. и дуже);

 

3) Копију лекарске потврде о одсуству ХИВ инфекције и болести СИДА;

4) Копију документа из медицинске установе земље пребивалишта кандидата којим се потврђује одсуство медицинских контраиндикација за школовање  у Руској Федерацији (у Србији потврда се издаје  од стране лекара опште праксе надлежног Дома здравља на основу  систематског прегледа или у Дому здравља   „Медицина рада“) ;

5)  Копију документа о образовању и додатак са оценама уз диплому;

6) Копију уверења о положеним испитима (оцене), ако кандидат још није завршио студирање;

7) Списак објављених научних радова (уколико постоје) и тезе за кандидате који уписују докторски студије;

8) По жељи може да се  приложи и мотивационо писмо, писмо-препорука и/или подршке (могу да буду на руском или енглеском језику, није потребан превод код судског тумача),  копије неких других захвалница, диплома, сертификата и сл.

Пажња!

У случају да кандидат нема документа о образовању, кандидат доставља последње уверење о положеним испитима са оценама из образовне установе у којој завршава своје школовање.

За ученике средњих школа потребно је приложити  сведочанства  са оценама за 3  претходно завршена разреда и такође оцене за прво полугодиште  последњег 4. разреда.

За студенте 4. године основних студија потребно приложити потврду о положеним испитима закључно са посљедњим зимским испитним  роком и  потврду о количини преосталих испита до краја студија (до стицања дипломе).

 

Сва документа морају бити преведена на руски језик и оверена од стране судског тумача.

Приликом аплодовања докумената  на сајту http://russia.study потребно скенирати оригинал документа и превод на руски језик .

 

У случају неиспуњавања бар једног од захтева, инострани држављанин губи право да се школује у Руској Федерацији, и његова документација неће бити разматрана.

 

Треба узети у обзир да при попуњавању пријаве (тачка 23 анкете-пријаве) Направление подготовки) шифра и назив студијског смера које кандидат бира мора строго да одговара списку студијских смерова који су објављени на сајту www.russia-edu.ru .

 

Кандидат има право да самостално изабере место свог будућег школовања (тачка 25 анкете-пријаве) и има право да наведе  максимално до 6 високошколских установа, али не више од две у једном федералном округу. Не дозвољава се навођење само једне образовне установе. Препоручује се да кандидат не наводи мање од три високошколске установе.

У случају да ниједна од наведених у анкети-пријави образовних институција  због неких разлога не одабере кандидата као свог будућег студента, право коначне одлуке о одређивању основног места студирања  има Министарство образовања и науке Русије.

Кандидат ће добијати информацију о току разматрања његовог захтева.  Због тога је обавезно  да се у анкети-пријави обавезно наведе исправна  електронска адреса.

Страни држављани који не владају добро руским језиком имају право на обуку на припремним одељењима или припремним факултетима државних образовних институција по додатним општеобразовним програмима који омогућавају припрему за усвајање професионалних образовних програма на руском језику, такође за рачун федералног буџета, са исплатом стипендија наведеним грађанима (у току целокупног периода школовања, независно од постигнутих резултата). Рок обуке на припремном факултету или припремном одељењу износи  једну годину, и она не улази у трајање школовања по основним стручним образовним програмима. Такви кандидати (тачка 27. анкете-пријаве) морају обавезно да наведу неопходност обуке на припремним одељењима (факултетима).

Расподелу таквих кандидата по руским образовним установама у циљу обуке на припремном одељењу (факултету) врши Министарство образовања и науке Русије у сарадњи са федералним органима власти у чијој надлежности  су образовне институције.

Кандидати који конкуришу на смер групе „Уметност и култура“ морају да прођу додатна тестирања креативних способности директно у образовним институцијама на које желе да се упишу. При томе  о конкретним роковима додатних тестирања креативних способности у образовним институцијама треба да се распитају и закажу сами и о свом трошку полажу  додатне испите и тестирања у Русији (ако није предвиђен други начин полагања испита).

Информације о датумима додатних тестирања креативних способности у другим образовним институцијама налазе се на сајтовима датих институција.

Детаљније информације о списку смерова на којим се при пријему на основне и специјалистичке студије могу спроводити додатна тестирања креативних способности и (или) професионалне оријентације налазе се на сајту http://минобрнауки.рф и у информационом систему на www.russia-edu.ru.

Кандидати који аплицирају за програме специјализације у медицини  (ординатура) морају обавезно да владају руским језиком у обиму који је довољан за праћење  наставе на образовном програму. Такви кандидати се  не распоређују  у припремна одељења.

 

Документација која није комплетирана у складу са руским захтевима, није преведена на руски језик и нема печат судског тумача неће бити разматрана.

Држављани Србије, који су се и раније школовали у Руској Федерацији, а који завршавају школовање у текућој школској години и желе да га продуже на следећи ниво стручног образовања, за продужење школовања у оквиру опште квоте за Србију за 2019. годину треба да прођу избор у складу са захтевима наведеним у овом писму.

 

Рок  за предају документације је  5. март 2019. године.

 

II Етапа. У складу са резултатима конкурса и према условима, који утврђује комисија која се састоји од представника  Россотрудничества у Србији, амбасаде Руске Федерације у Србији, и представника Министарства образовања, науке и технолошког развоја Србије, а такође на основу анализе и обрађивања  података, списак одабраних кандидата  Россотрудничество шаље Министарству образовања и науке Русије у циљу спровођења друге етапе конкурса.

Одабир страних држављана, које је препоручила Србија у 2019/2020. академској години,  врши  Министарство образовања и науке Русије у сарадњи са  руским образовним установама уз помоћ Информационо-аналитичког система формирања и распоређивања квота.

Страним држављанима (специјалистима са високим образовањем) који се уписују на школовање по програму додатног стручног образовања (повећавање професионалних квалификација) државна академска стипендија се не исплаћује.

Трошкове превоза кандидата до места школовања, добијања полисе добровољног здравственог осигурања сноси сам кандидат и (или) спонзор.

 

Консултације можете да добијете на тел. број : 011  2642-178

e-mail: ruskidomkvota@mail.ru

 

 

Детаљна информација о условима конкурса, студирања и смештаја:  https://russia.study

Минобрнауки России – минобрнауки.рф

Россотрудничество – http://rs.gov.ru/

Рособрнадзор (вопросы признания иностранных документов об образовании) – http://obrnadzor.gov.ru

 

 

Консултације   у «Руском дому», ул. Краљице Наталије 33, Београд

21.јануара  од 10.00 до 12.00

25.јануара  од 14.00 до 16.00

30.јануара  од 16.00 до 18.00

08.фебруара  од 10.00 до 12.00

19.фебруара  од 14.00 до 16.00

27.фебруара  од 16.00 до 18.00