Течај руског језика за децу

Стандардни течај

Одвија се у 2 семестра

Трајање семестра: 3 месеца (52 школска часа)

Часови се одржавају 2 пута недељно у трајању од 2 школска часа (90 мин.)

Час састоји се од два дела:

настава руског језика – први школски час (45 мин.)

радионица руског језика – други школски час (45 мин.)

Радионица обухвата наставу руског језика кроз упознавање са руском културом, историјом, традицијом, народном радиношћу, игру, плес и друге активности.

Деца су подељена у групе према узрасту:

Млађа група од 5 до 7 година

Средња група од 8 до 10 година

Старија група од 11 до 12 година

Припремни течај за децу узраста 3, 4 године

Одвија се у 2 семестра.

Трајање семестра: 3 месеца (13 часова).

Часови се одржавају једном недељно (60 мин.)

Први кораци ка упознавању са језиком кроз учешће у радионицама на тему руске културе, историје, традиције, игру и плес.

Припремни конверзацијски течај за децу узраста од 5 до 7 година

Одвија се у 2 семестра

Трајање семестра: 3 месеца (26 часа)

Часови се одржавају једном недељно (90 мин.)

Упознавање са руским језиком и културом кроз активности у радионицама глуме.

Течај за децу билингвисте

Одвија се у 2 семестра

Трајање семестра: 3 месеца (52 школска часа).

Часови се одржавају 2 пута недељно у трајању од 2 школска часа (90 мин.)

Развој вештина конверзације и писања на руском језику, упознавање са руском културом, историјом, традицијом.

Програм ,,Допунски часови из руског језика“ за ученике од 5. до 8. разреда основне школе

Одвија се у 2 семестра

Трајање семестра: 3 месеца (26 школска часа)

Часови се одржавају једном недељно у трајању од 2 школска часа (90 мин.)

Основни циљ програма је да олакша основцима учење руског језика у школи.

Рад са школским уџбеником, припрема за контролне и писмене задатке.

Наставу држе носиоци руског језика

Рад у малим групама (4-6 полазника)

Часови се одржавају радним данима и викендом

Упис на пријавници Руског дома, Ул. краљице Наталије 33

 или на телефон: 011/2642-178

 

 

За друго и треће дете из исте породице одобрава се попуст 5%