Telegram Contact Instagram Facebook Youtube
  • sr
  • ru
Руски дом

Стратешка сарадња Руског дома и Карловачке гимназије

Руски дом већ неколико година активно сарађује са Гимназијом из Сремских Карловаца, најстаријом гимназијом на територији Србије.

У мају 2019. године Руски дом и Карловачка гимназија су потписале дугорочни уговор, у оквиру којег најбољи ученици гимназије, који уче руски језик, могу да полажу испит из руског језика као страног бесплатно. Гимназија је преузела финансијске трошкове за полагање сертификационог испита, што ће омогућити јачање позиције руског језика и повећати интерес за учење у овој образовној установи.

Ове школске године испит је успешно положило 9 ученика Карловачке гимназије.