Руски дом
Loading Догађаји

« All Догађаји

Педагошки форум «Настава руског језика и настава на руском: нове димензије у отвореном образовању»

1. децембра

Поштоване колеге!

 

Позивамо вас да учествујете у раду Педагошког форума «Настава руског језика и настава на руском: нове димензије у отвореном образовању», који се организује уз финансијску подршку Министарства просвете Руске Федерације.

 

У оквиру Форума одржаће се:

– научно-методске онлајн-конференције о питањима наставе руског језика као страног и општеобразовних предмета на руском;

– округли столови о актуелним темама методике наставе руског језика као страног, питањима адаптације ђака / студената за електронску обуку, организацији ваннаставних активности ђака / студената;

– радионице;

– презентације онлајн-курсева ННГУ „Н.И. Лобачевски“.

 

Датуми одржавања:

Форум ће се одржати на даљину.

Активности Форума ће бити организоване и спроведене у четири земље:

  1. децембар 2020. године – Србија;
  2. децембар 2020. године – Туркменистан;
  3. децембар 2020. године – Казахстан;
  4. децембар 2020. године – Италија.

 

За учешће се позивају:

– професори руског језика као страног;

– професори општеобразовних предмета на руском језику;

– студенти педагошких и филолошких смерова;

– родитељи ђака који уче руски и који имају предмете на руском;

– разредне старешине, куратори, стручњаци за васпитни рад у образовним установама.

 

Основни тематски смерови:

 

1) Методски аспекти наставе руског језика као страног у условима обуке на даљину:

– савремене технологије у настави руског језика као страног: стварност и перспективе;

– интензивне методике наставе руског језика као страног;

– ефикасно коришћење дигиталних могућности у пракси наставе руског језика као страног, питања ефикасности наставе страних језика уживо и на даљину, принципи пројектовања наставних програма за изучавање руског језика као страног у условима реализације програма на даљину;

– савремени модели наставе руског језика као страног у условима отсутства језичке средине, стетства и начини моделовања језичке средине у условима обуке на даљину, методски путеви компензације отсутства језичке средине;

– настава руског језика у стручне сврхе, изучавање језика струке са коришћењем могућности дигиталне обуке;

– принципи израде савремених наставних курсева руског језика као страног у дигиталном облику, реализација принципа повезане наставе говорних активности у електронској средини, могућности коришћења МООК-а приликом обуке аудирању, читању, писању и причању, онлајн- наставе руског језика као страног: најбоље праксе.

 

2) Актуелна питања наставе општеобразовних предмета на руском језику у условима наставе на даљину:

– методски аспекти наставе општеобразовних предмета на руском језику: проблеми и перспективе;

– садржај материјала за контролу, укључујући и дигиталне материјале;

– међупредметне корелациjе као средство повећавања ефикасности наставе;

– принципи писања наставног приручника за општеобразовне предмете за странце.

 

3) Адаптација страних ђака / студената и њихових родитеља у условима нових образовних технологија:

– проблеми академске адаптације и путеви њихових решавања;

– начини и средства организације успешног рада страних ђака / студената у условима реализације програма на даљину;

– учешће родитеља као једно од средстава успешне адаптације страних ђака / студената за дигитални образовни простор;

– проблеми «дигиталне писмености» страних ђака / студената као један од чинилаца неуспеха приликом обуке на даљину;

– психолошки аспекти у условима адаптације за дигитални образовни простор;

– специфика организације васпитног и адаптационог рада са страним ђацима / студентима у условима дигиталне обуке.

 

4) Организација ваннаставних активности ђака / студената као ефикасно средство за успешно учење:

– начини и средства организације ваннаставних активности ђака / студената: проблеми, перспективе, најбоље праксе;

– ваннаставни активности као средство социокултурне адаптације ђака / студената;

– ваннаставни активности као један од средстава обуке.

 

Објављивање материјала Форума:

Материали Форума ће бити објављени у зборнику радова, који ће имати свој ISBN и биће регистрован у РИНЦ-у.

Организациони одбор одабира реферате, формира програм активности, објављује зборник радова.

Могући облици учешћа у раду Форума:

– наступ са рефератом;

– наступ са рефератом и објављивање истог у зборнику Форума;

– учешће у раду Форума без реферата, али са његовим објављивањем у зборнику;

– учешће у раду Форума без реферата и објављивања.

Радови и попуњени регистрациони формулари се шаљу Организационом одбору на мејл  forum_rki2020@unn.ru

 

Пријем регистрационих формулара – до  15. новембра 2020. године.

Пријем радова – до  27. новембра 2020. године.

 

Радови који нису форматирани у складу са правилима неће бити прихваћени.

Органиациони одбор до 30. новембра 2020. године информише учеснике Форума преко мејла о програму активности.

 

УЧЕШЋЕ У РАДУ ФОРУМА ЈЕ БЕСПЛАТНО.

 

Контакт информације Организационог одбора Форума:

E-mail: forum_rki2020@unn.ru

Бр. телефона. +7 831 462 38 37

Жохова Натаљиjа Сергејевна

 

Детаљи

Датум:
1. децембра