Руски дом

ОБРАЗОВАЊЕ У РУСИJИ

Министарство високог образовања и науке Русије и Росотрудничество објављују конкурс за пријем држављана Републике Србије и сународника који стално живе у Србији,

 на школовање у 2022/2023. академској години о трошку федералног буџета (квота) у образовним институцијама за високо образовање у Руској Федерацији

Студенти имају могућност да:

  • Наставе школовање одмах после стицања претходног образовања (средња школа, висока школа, факултет)
  • Студирају бесплатно
  • Добијају  новчану  стипендију (у зависности од региона и одређеног факултета) без обзира на академски успех
  • Буду смештени у студентском дому

 

Одабир кандидата за школовање врши  се у две етапе.

I ЕтапаОдабир кандидата за школовање врши Росотрудничество (Руски центар за науку и културу у Србији).

                 У првој етапи конкурса кандидати треба да користе електронску форму аплицирања  на  информационом  систему

 https://education-in-russia.com

Пријаве до 30. новембра!

Сви кандидати треба да приложе у скенираној форми уз електронску пријаву следећа документа:

1) Попуњену анкету-пријаву, са приложеном фотографијом у боји.

Анкета треба да буде прво попуњена на сајту, затим одштампана, потписана скенирана и приложена у одговарајућем пољу пријаве

  • На свом личном кабинету (https://education-in-russia.com) има право да наведе максимално до 6 високошколских установа, али не више од две у једном федералном округу. Не дозвољава се навођење само једне образовне установе. Препоручује се да кандидат не наводи мање од три високошколске установе.
  • Ако не говорите руски, у анкети бирате „потребна обука на припремном факултету “.

2) Копију прве стране пасоша (страница у боји која  се читко види).

 Пасош треба да важи  најмање  1,5 годину од момента потенцијалног издавања визе за студирање у Русији ( март 2024.г. и дуже);

3)  Копију документа о образовању и додатак са оценама уз диплому;

 4) Копију уверења о положеним испитима (оцене) у случају ако кандидат још није завршио студирање, кандидат доставља последње уверење о положеним испитима са оценама из образовне установе у којој завршава своје школовање.

За ученике средњих школа

 потребно је приложити  сведочанства  са оценама за 3  претходно завршена разреда (може да буде потврда из школе или фотокопија прве стране и стране са оценама разреда из ђачке књижице оверена печатом школе)

Препоручујемо да приложите следећа документа:

– мотивационо писмо, писмо препоруке (може бити на руском или енглеском језику, није потребан оверен превод), копије различитих писама, диплома, потврда итд. (резултат се узима у обзир за последње 3 године, односно не пре 2019. године)

– ако сте победник међународних такмичења, приложите потврду (узима се у обзир резултат за последње 3 године, односно не пре 2019. године)

_______________________________________________________________________

За студенте 4. године основних студија

Обавезно приложити:

 потврду о положеним испитима и потврду о броју преосталих испита до краја студија (до стицања дипломе).

Препоручује се достављање докумената који потврђују:

потврда од универзитета наведеног у пријави кандидата као први избор, којем се потврђује спремност универзитета да вас прими ако добијете стипендију.

У овом случају писмо мора потписати ректор или проректор универзитета наведеног у првом избору кандидата.

– учешће на научним и образовним конференцијама и симпозијумима;

– научне публикације са назнаком (уколико постоје) библиографских података (највећи број разматраних публикација је 1);

– диплома „Студент генерације“  (ако има);

– учешће у друштвеним пројектима, спортска или креативна достигнућа.

(резултат се узима у обзир за последње 3 године, односно не пре 2019. године)

___________________________________________________________________

За кандидате који уписују докторске студије (аспирантура и ординатура)

Обавезно приложити:

– потврда од универзитета наведеног у пријави кандидата као први избор, којем се потврђује спремност универзитета да вас прими ако добијете стипендију са обавезном назнаком пуног имена и презимена унапред одређеног ментора докторанта. У овом случају писмо мора потписати ректор или проректор универзитета наведеног у првом избору кандидата

–  апстракт (аутореферат на тему вашег будучег докторског рада).

Препорука доставити докумената која потврђују:

– списак научних публикација (уколико постоје) са назнаком библиографских података (највећи број разматраних публикација је 5);

_______________________________________________________________________

У периоду од 10. децембра до 10. јануара на свом налогу потребно је приложити скенове следећих документа:

1. Копију уверења из медицинске установе којим се потврђује одсуство медицинских контраиндикација за школовање  у Руској Федерацији

+ превод уверења на руски jезик код судског тумача

У Србији потврду издаје лекар опште праксе надлежног Дома здравља, Дома здравља „Медицина рада“, студентске поликлинике или приватне поликлинике. Ако имате неке хроничне болести, који нису контраиндикација за школовање, потребно је то навести.

 

2. Копију лекарске потврде

о одсуству ХИВ инфекције и болести СИДА  

+ превод на руски jезик код судског тумача

3. Копију лекарске потврде

о одсуству хепатитиса Б

+ превод на руски jезик код судског тумача

4. Копију лекарске потврде

о одсуству туберкулозе

+ превод на руски jезик код судског тумача

 

Три лекарске потврде о одсуству ХИВ инфекције и болести СИДА, о одсуству хепатитиса Б, о одсуству туберкулозе могу да су издати у jедном уверењу односно на једном папиру!
У овом случају нећете морати да направите три превода на руски, већ само један превод на руски jезик код судског тумача.

 

5. Оверени превод на руски језик документа

о образовању и прилога са оценама

__________________________________________________________________

Кандидат има право да самостално изабере место свог будућег школовања и има право да наведе максимално до 6 високошколских установа, али не више од две у једном федералном округу. Не дозвољава се навођење само једне образовне установе. Препоручује се да кандидат не наводи мање од три високошколске установе.

Обавезно  да се у анкети-пријави наведе исправна електронска адреса. Кандидат ће добијати информацију о току разматрања његовог захтева электронским путем преко профила.

Страни држављани који не владају добро руским језиком имају право на обуку на припремним одељењима или припремним факултетима државних образовних институција по додатним општеобразовним програмима који омогућавају припрему за усвајање професионалних образовних програма на руском језику, такође за рачун федералног буџета, са исплатом стипендија наведеним грађанима (у току целокупног периода школовања, независно од постигнутих резултата). Рок обуке на припремном факултету или припремном одељењу износи  једну годину, и она не улази у трајање школовања по основним стручним образовним програмима. Такви кандидати морају обавезно да наведу неопходност обуке на припремним одељењима (факултетима).

Расподелу таквих кандидата по руским образовним установама у циљу обуке на припремном одељењу (факултету) врши Министарство образовања и науке Русије у сарадњи са федералним органима власти у чијој надлежности  су образовне институције.

Кандидати који конкуришу на смер групе „Уметност и култура“ морају да прођу додатна тестирања креативних способности директно у образовним институцијама на које желе да се упишу. При томе  о конкретним роковима и начину одржавања додатних тестирања креативних способности у образовним институцијама треба да се распитају и закажу сами и о свом трошку полажу  додатне испите и тестирања у Русији (ако није предвиђен други начин полагања испита).

Детаљније информације о списку смерова на којим се при пријему на основне и специјалистичке студије могу спроводити додатна тестирања креативних способности и (или) професионалне оријентације налазе се на сајту http://минобрнауки.рф и у информационом систему

  

   Држављани Србије, који су се и раније школовали у Руској Федерацији, а који завршавају школовање у текућој школској години и желе да га продуже на следећи ниво стручног образовања, за продужење школовања у оквиру опште квоте за Србију за 2022. годину треба да прођу избор у складу са захтевима наведеним у овом огласу.

Рок за предају документације је 30. новембар 2021. године.

________________________________________________________________

II Етапа. У складу са резултатима конкурса и према условима, који утврђује комисија која се састоји од представника  Россотрудничества у Србији, амбасаде Руске Федерације у Србији, и представника Министарства образовања, науке и технолошког развоја Србије, а такође на основу анализе и обрађивања  података, списак одабраних кандидата  Россотрудничество шаље Министарству образовања и науке Русије у циљу спровођења друге етапе конкурса.

Одабир страних држављана, које је препоручила Србија у 2022/2023. академској години,  врши  Министарство образовања и науке Русије у сарадњи са  руским образовним установама уз помоћ Информационо-аналитичког система формирања и распоређивања квота.

Страним држављанима (специјалистима са високим образовањем) који се уписују на школовање по програму додатног стручног образовања (повећавање професионалних квалификација) државна академска стипендија се не исплаћује.

Трошкове превоза кандидата до места школовања, добијања полисе добровољног здравственог осигурања сноси сам кандидат и (или) спонзор.

Детаљне информације  о условима конкурса на сајту www.ruskidom.rs   

или на  тел. број : 011  2642-178, e-mail: kvota@srb.rs.gov.ru

 

 

Распоред он-лајн консултација преко Zoom платформе

Октобар

октобар (уторак) 10.00-11.00

октобар (четвртак) 19.00-20.00

октобар (понедељак) 12.00-13.00

октобар (четвртак) 16.00-17.00

октобар (понедељак) 15.00-16.00

октобар (среда) 17.00-18.00

Новембар

новембар (уторак) 10.00-11.00

новембра (петак) 16.00-17.00

новембар (четвртак) 12.00-13.00

новембар (понедељак) 15.00-16.00

новембар (четвртак) 19.00-20.00

новембар (уторак) 11.00-12.00

Линкови онлајн консултације

12 октобра (уторак) 10.00-11.00

https://us06web.zoom.us/j/81683044421?pwd=dVhiRFZEZldRMElTcXdHYVBVM2JPUT09

Идентификатор конференције: 816 8304 4421

Код приступа: 627642

14 октобра (четвртак) 19.00-20.00

https://us06web.zoom.us/j/87029344556?pwd=YTc4ejBGNDRiZzdvWVI5Z2I3K2Q3QT09

Идентификатор конференције: 870 2934 4556

Код приступа: 256214

18 октября (понедељак) 12.00-13.00

https://us06web.zoom.us/j/81598217725?pwd=NTBnQWdJU05jSHR1ck9tcUNmdDFDdz09

Идентификатор конференције: 815 9821 7725

Код приступа: 687540

21 октября (четвртак) 16.00-17.00

https://us06web.zoom.us/j/85690569619?pwd=RUUzY0lVd1B3WjRRL0tGZjBOSk1CQT09

Идентификатор конференције: 856 9056 9619

Код приступа: 817784

 

25 октобра (понедељак) 15.00-16.00

https://us06web.zoom.us/j/83296110489?pwd=UkdCblhEUjg0UEVpRlpQL0ZvME5zQT09

Идентификатор конференције: 832 9611 0489

Код приступа: 338308

27 октября (среда) 17.00-18.00

https://us06web.zoom.us/j/88416382120?pwd=S0N2RnE3NjFRQjJweEFwaWw5ODkyQT09

Идентификатор конференције: 884 1638 2120

Код приступа: 140139

 

9 ноября (уторак) 10.00-11.00

https://us06web.zoom.us/j/87587961983?pwd=bW1OMUQ0ZWVCcDNtWGVKVUw2RFB2dz09

Идентификатор конференције: 875 8796 1983

Код приступа: 624574

 

12 ноября (пятак) 16.00-17.00

https://us06web.zoom.us/j/83124281268?pwd=NVFzOE9ab3RTZGRsSGRwTXNaVHlWUT09

Идентификатор конференције: 831 2428 1268

Код приступа: 102256 

 

18 ноября (четвртак) 12.00-13.00

https://us06web.zoom.us/j/84196420259?pwd=d3hzenUyVlU3bkZUeXMyQ1lrUkVLdz09

Идентификатор конференције: 841 9642 0259

Код приступа: 786043

 

22 ноября (понедељак) 15.00-16.00

https://us06web.zoom.us/j/86120434794?pwd=QzgrR3QxRWpFYkdEQXpQdXg2eFp5UT09

Идентификатор конференције: 861 2043 4794

Код приступа: 585896

 

25 ноября (четвртак) 19.00-20.00

https://us06web.zoom.us/j/82982240696?pwd=aVd0bDRIWERiRXI3RlRLd2ZONHoyQT09Иде

Идентификатор конференције: 829 8224 0696

Код приступа: 644253

 

30 ноября (уторак) 11.00-12.00

https://us06web.zoom.us/j/88496077771?pwd=N1lQWENkNDNOWWN3MFEvSTdPYkpHQT09

Идентификатор конференције: 884 9607 7771

Код приступа: 974381