Telegram Contact Instagram Facebook Youtube
  • sr
  • ru
Руски дом

Течај руског језика за децу

Стандардни течај

Одвија се у 2 семестра

Трајање семестра: 3 месеца (52 школска часа)

Часови се одржавају 2 пута недељно у трајању од 2 школска часа (90 мин.)

Час састоји се од два дела:

настава руског језика (лексика, граматика, читање) – први школски час (45 мин.)

радионица руског језика (говор, аудирање) – други школски час (45 мин.)

Радионица обухвата наставу руског језика кроз упознавање са руском културом, историјом, традицијом, народном радиношћу, игру, плес и друге активности.

Деца су подељена у групе према узрасту:

Млађа група од 5 до 7 година

Средња група од 8 до 10 година

Старија група од 11 до 13 година

Припремни  конверзацијски течај за децу узраста 3-4   и  5-6 година

Одвија се у 2 семестра.

Трајање семестра: 3 месеца (13 часова).

Часови се одржавају 2 пута недељно (по 45 мин.)

Први кораци ка упознавању са језиком кроз учешће у радионицама на тему руске културе, историје, традиције, игру и плес.

Припремни  течај за упис у школе са руским образовним програмом за децу узраста 5-6 година

Одвија се у 2 семестра.

Трајање семестра: 3 месеца (13 часова).

Часови се одржавају 2 пута недељно (по 45 мин.)

 

У оквиру часова одржава се припрема према програму руских предшколских установа која је неопходна за упис у први разред школе са  руским образовним програмом.  Програм припреме укључује развој знања и вештина из блокова: “Општи развој“, “Логика и размишљање”,“Читање и говор”, “Математика”.

 

 

Развојни конверзацијски течај за децу узраста од 8 до 15 година

Одвија се у 2 семестра

Трајање семестра: 2 месеца (26 часа)

Часови се одржавају  2 пута недељно

Упознавање са руским језиком и културом кроз активности у радионицама глуме. Побољшање нивоа разговорног језика.

Програм ,,Допунски часови из руског језика“

 за ученике од 5. до 8. разреда основне школе

Одвија се у 2 семестра

Трајање семестра: 3 месеца (26 школска часа)

Часови се одржавају једном недељно у трајању од 2 школска часа (90 мин.)Основни циљ програма је да олакша основцима учење руског језика у школи.Рад са школским уџбеником, припрема за контролне и писмене задатке.

Стандардни течај  руског језика

Цена

I семестар

 

22.000 динара

Припремни конверзацијски течај / Припремни течај за упис у школу са наставом по руском програму/

Програм ,,Допунски часови из руског језика“/ Развојно-комуникативни течај

Цена

I семестар

 

11.000 динара

Наставу држе дипломирани специјалисти, носиоци руског језика са дугогодишњим искуством.

Рад у малим групама (4 – 6 полазника)

Часови се одржавају радним данима и викендом

Упис на пријавници Руског дома

Ул. Краљице Наталије 33

 или на телефон: 011/2642-178