Руски дом

Течај руског језика за децу

Стандардни течај

Одвија се у 2 семестра

Трајање семестра: 3 месеца (52 школска часа)

Часови се одржавају 2 пута недељно у трајању од 2 школска часа (90 мин.)

Час састоји се од два дела:

настава руског језика (лексика, граматика, читање) – први школски час (45 мин.)

радионица руског језика (говор, аудирање) – други школски час (45 мин.)

Радионица обухвата наставу руског језика кроз упознавање са руском културом, историјом, традицијом, народном радиношћу, игру, плес и друге активности.

Деца су подељена у групе према узрасту:

Млађа група од 5 до 7 година

Средња група од 8 до 10 година

Старија група од 11 до 13 година

Припремни течај за децу узраста 3-4 године

Одвија се у 2 семестра.

Трајање семестра: 3 месеца (13 часова).

Часови се одржавају једном недељно (60 мин.)

Први кораци ка упознавању са језиком кроз учешће у радионицама на тему руске културе, историје, традиције, игру и плес.

Припремни конверзацијски течај за децу

узраста од 5 до 7 година

Одвија се у 2 семестра

Трајање семестра: 3 месеца (26 часа)

Часови се одржавају једном недељно (90 мин.)

Упознавање са руским језиком и културом кроз активности у радионицама глуме.

Програм ,,Допунски часови из руског језика“

 за ученике од 5. до 8. разреда основне школе

Одвија се у 2 семестра

Трајање семестра: 3 месеца (26 школска часа)

Часови се одржавају једном недељно у трајању од 2 школска часа (90 мин.)

Основни циљ програма је да олакша основцима учење руског језика у школи.

Рад са школским уџбеником, припрема за контролне и писмене задатке.

Наставу држе носиоци руског језика

Рад у малим групама (4-6 полазника)

Часови се одржавају радним данима и викендом

Упис на пријавници Руског дома, Ул. краљице Наталије 33

 или на телефон: 011/2642-178

За уплату до 30.09.2021.

10 % попуста за цео курс (I и II семестар

Стандардни течај Цена
I семестар 20.000 динара
Школска година (I и II семестар) са  10 %  попуста

 

36.000 динара
Припремни течај Цена
I семестар

 

5.000 динара
Припремни конверзацијски течај /

Програм ,,Допунски часови из руског језика“

Цена
I семестар 10.000 динара

        Почетак наставе:

13.септембар и 1.октобар