Telegram Contact Instagram Facebook Youtube
  • sr
  • ru
Руски дом

У Руском дому одржано је друго предавање др Олега Солдата

У Руском дому одржано је друго предавање др Олега Солдата из циклуса посвећеног тумачењу романа „Мајстор и Маргарита“. Предавању доцента Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци присуствовала је претежно млада публика са којом је Солдат поделио своја размишљања о сликовитој перспективи „јединог руског класичног романа који се пробио у модерну поп културу“. Лекција је започета тумачењем утицаја романа на развој сликарства и разлике у православном и западном схватању света.
Солдат се осврнуо и на чињеницу да читалац доста утисака губи приликом упознавања с преводом дела неког аутора, те је позвао присутне да руску класику читају у оригиналу. Теме од друштвеног значаја у делима руске књижевности Солдат повезује са фундаменталним питањима модерне српске историје, приказујући и хришћанску основу Булгаковљевог „романа о ђаволу”.