Руски дом
Loading Догађаји

« All Догађаји

Библиотека природних наука Руске академије наука позива стране библиотеке на сарадњу!

1. фебруара

Библиотека природних наука Руске академије наука пружа научне информације из природних наука академским институтима и научним центрима Руске академије наука и спремна је да уступи неопходне информације страним библиотекама.

Библиотека поседује:

– богат фонд литературе о природним наукама, који укључује около 7 милиона докумената (73% издања су документа на страним језицима, укључујући 23 европска језика, јапански и кинески језик): књиге, монографије, научни часописи, зборници и радови са конференција, симпозијума у области природних и сродних наука, аутореферати дисертација и апстракти. Посебно је издвојен фонд микрофилмова (6969 докумената) и микрофиша (3456 докумената).

– фонд ретких издања и архивских докумената, који имају научну вредност и веома су трене (класични радови Архимеда, Галилеја, Декарта, Паскала, Њутна, Ломонова, Лајбница, Фарадеја, Лојполда и других научника, објављени у  периоду од XVI до XIX века).

Библиотека природних наука нуди страним библиотекама, као и библиотекама националних академија наука, научним и високошколским установама, сарадњу у следећим правцима:

– тематски одабир литературе из фондова Библиотеке природних наука Руске академије наука на тражену тему;

– дигитализација посебних научних чланака и монографија на упит и уступање одговарајућих дигиталних копија;

– међународна књижна размена (размена спискова литературе, која се нуди ради трајне размене, и самих издања);

– комплетирање литературе која се издаје у Руској Федерацији.

На упит читаоца или страних партнера, који не владају руским језиком, стручњаци Библиотеке природних наука могу да припреме тематски извештај о резултатима прегледа библиографских и текстуалних извора. У базама података електронских ресурса Elibrary.ru, ELSEVIER, WILEY, WebofScience, Scopus, Springer, JSTOR.

Информација која се чува у Библиотеци природних наука Руске академије наука помоћи ће студентима, предавачима и стручњацима у области науке да прошире своја знања!

Детаљи

Датум:
1. фебруара