Telegram Contact Instagram Facebook Youtube
  • sr
  • ru
Руски дом

Сви кандидати морају приложити у скенираној форми уз електронску пријаву следећа документа:

1) Попуњену анкету-пријаву, са приложеном фотографијом у боји у доброј резолуцији. Анкету морате попунити на сајту, затим одштампати, потписати, скенирати и додати у одговарајуће поље пријаве.

* На свом налогу бирате шест високошколских установа (највише две у једном федералном округу или граду федералног значаја Москви и Санкт Петербургу). Није дозвољено бирати само једну високообразовну установу. Препоручујемо да наведете најмање три високообразовне установе.

* Ако не владате слободно руским језиком, у анкети обележавате „потребне студије на припремном факултету“.

2) Скенирана прва страна пасоша (страница у боји која се јасно види) + оверени превод на руски језик

* Пасош мора да важи најмање 1,5 годину од момента предвиђеног добијања визе за студирање у Руској Федерацији (минимум до марта 2026. год.);

3)  Копију документа о стеченом образовању са оценама (диплома + оцене) + оверени превод на руски језик

* Уколико завршавате студије на универзитету (4. година основних студија), потребно је да приложите уверење са оценама за последњу годину студија + оверен превод на руски

* Неопходно је доставити и потврду колико је испита остало да се положи за добијање дипломе. Превод није потребан.

4) Потврда од универзитета наведеног у пријави кандидата као први избор, којем се потврђује спремност универзитета да вас прими ако добијете стипендију са обавезном назнаком пуног имена и презимена унапред одређеног ментора докторанда. У овом случају писмо мора потписати ректор или проректор универзитета наведеног у првом избору кандидата.

5) апстракт ваше будуће дисертације.

Информације за сународнике са пребивалиштем у Србији

Држављани Руске Федерације који имају и држављанство стране државе не смеју имати пријављенo пребивалиште на територији Руске Федерације. Уколико достављате документ о одјави пребивалишта, такав документ мора бити издат најкасније 1. септембра 2023. године.

 

Препоручујемо да приложите:

– списак научних публикација (уколико постоје) са навођењем библиографских података (највећи број разматраних публикација је 5)