Руски дом

Сви кандидати морају приложити у скенираној форми уз електронску пријаву следећа документа:

1) Попуњену анкету-пријаву, са приложеном фотографијом у боји у доброј резолуцији. Анкету морате попунити на сајту, затим одштампати, потписати, скенирати и додати у одговарајуће поље пријаве.

* На свом налогу бирате шест високошколских установа (највише две у једном федералном округу или граду федералног значаја Москви и Санкт Петербургу). Није дозвољено бирати само једну високообразовну установу. Препоручујемо да наведете најмање три високообразовне установе.

* Ако не владате слободно руским језиком, у анкети обележавате „потребне студије на припремном факултету“.

2) Скенирана прва страна пасоша (страница у боји која се јасно види) + оверени превод на руски језик

* Пасош мора да важи најмање 1,5 годину од момента предвиђеног добијања визе за студирање у Руској Федерацији (минимум до марта 2024. год.);

3)  Копију документа о стеченом образовању са оценама (диплома + оцене) + оверени превод на руски језик

* Ако завршавате студије на факултету (4. година основних студија) морате приложити уз пријаву и потврду о свим положеним испитима (с оценама) и инфомацијама о броју преосталих испита до краја студија (до дипломирања) + оверени превод на руски језик.

Информације за сународнике са пребивалиштем у Србији

Држављани Руске Федерације који имају и држављанство стране државе не смеју имати пријављенo пребивалиште на територији Руске Федерације. Уколико достављате документ о одјави пребивалишта, такав документ мора бити издат најкасније 1. септембра 2021. године.

Препоручује се достављање докумената који потврђују:

— потврда од универзитета наведеног у пријави кандидата као први избор, којем се потврђује спремност универзитета да вас прими ако добијете стипендију. У овом случају писмо мора потписати ректор или проректор универзитета наведеног као први избор кандидата.

– учешће на научним и образовним конференцијама и симпозијумима;

– научне публикације са назнаком (уколико постоје) библиографских података (највећи број разматраних публикација је 1);

– диплома „Ђак/студент генерације“  (ако има);

– учешће у друштвеним пројектима, спортска или креативна достигнућа (резултат се узима у обзир за последње 3 године, односно не пре 2019. године)