Telegram Contact Instagram Facebook Youtube
 • sr
 • ru
Руски дом

Морате да доставите (приложите скениране слике свом личном налогу) следеће документе са преводом на руски, без овере код нотара, пре 20. децембра:

ЗА ОНЕ КОЈИ ПРИКУПЉАЈУ МЕДИЦИНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У РУСИЈИ

Потребно је приложити 4 лекарска уверења:

 1. Лекарско уверење о општем здравственом стању, која потврђује одсуство медицинских контраиндикација за студирање у Руској Федерацији
 2. Лекарска потврда о одсуству ХИВ инфекције и болести СИДА
 3. Лекарска потврда о одсуству хепатитиса В
 4. Лекарска потврда о одсуству хепатитиса С
 5. Лекарска потврда о одсуству туберкулозе

 

ЗА ОНЕ КОЈИ ПРИКУПЉАЈУ МЕДИЦИНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У СРБИЈИ

 1. Лекарско уверење о општем здравственом стању, која потврђује одсуство медицинских контраиндикација за студирање у Руској Федерацији  + превод на руски језик
 2. Лекарска потврда о одсуству ХИВ инфекције и болести СИДА  + превод на руски језик
 3. Лекарска потврда о одсуству хепатитиса В + превод на руски језик
 4. Лекарска потврда о одсуству хепатитиса С + превод на руски језик
 5. Лекарска потврда о одсуству туберкулозе  + превод на руски језик

 

! Скрећемо вам пажњу на чињеницу да све 4 лекарске потврде можете пренети у јединствени образац потврде.

Јединствени образац лекарског уверења можете преузети ОВДЕ.  Молимо да обратите пажњу, у делу III потребно је ставити печат код сваког поља, на означеним местима.

За државјани на Република Македонија единствен формат на лекарско уверение ОВДЕ

Јединствени образац лекарског уверења у којем се наводе информације о општем здравственом стању, о одсуству ХИВ инфекције, о одсуству хепатитиса и о одсуству туберкулозе издаје се у двојезичном формату, на српском и руском језику. Коришћењем јединственог обрасца омогућава вам да не преводите све четири потврде на руски језик код судског преводиоца и тако да избегнете додатне трошкове.

Уколико искористите јединствени образац лекарског уверења оверени превод на руски вам није потребан.

У јединственом обрасцу лекарског уверења, потребно је да лекар стави додатнo печат у одговарајућа поља о одсуству вируса хумане имунодефицијенције (ХИВ), о одсуству хепатитиса В, о одсуству хепатитиса C и одсуству туберкулозе.

 

За оне који примају медицинску документацију у Русији, нема потребе да користите двојезични формат јер су ваша лекарска уверења већ на руском језику.