Руски дом

ЗА ОНЕ КОЈИ ПРИКУПЉАЈУ МЕДИЦИНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У РУСИЈИ

У периоду од 1. децембра до 10. јануара потребно је приложити 4 лекарска уверења (датум уверења је најраније од децембра 2021. год.):

  1. Лекарско уверење о општем здравственом стању, која потврђује одсуство медицинских контраиндикација за студирање у Руској Федерацији (рок важења лекарског уверења о општем здравственом стању – годину дана)
  2. Лекарска потврда о одсуству ХИВ инфекције и болести СИДА (анализе крви на ХИВ важе 6 месеци у Русији)
  3. Лекарска потврда о одсуству хепатитиса В (анализе крви на антигене хепатитиса В и С важе 3 месеца у Русији)
  4. Лекарска потврда о одсуству туберкулозе (потврда из антитуберкулозног диспанзера важи 3 месеца).

Све потврде морају бити важеће у фебруару 2022. године (датум потврде је најраније од децембра 2021. год.).

Уколико сте прикупили медицинску документацију са датумом прегледа од октобра или новембра 2021. године, приложите на свој профил ове потврде, али будите спремни да поново прикупите исти пакет лекарских уверења у фебруару 2022. године.

 

ЗА ОНЕ КОЈИ ПРИКУПЉАЈУ МЕДИЦИНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У СРБИЈИ

  1. Лекарско уверење о општем здравственом стању, која потврђује одсуство медицинских контраиндикација за студирање у Руској Федерацији (рок важења лекарског уверења о општем здравственом стању – годину дана) + оверени превод на руски језик
  2. Лекарска потврда о одсуству ХИВ инфекције и болести СИДА (анализе крви на ХИВ важе 6 месеци у Русији) + оверени превод на руски језик
  3. Лекарска потврда о одсуству хепатитиса В (анализе крви на антигене хепатитиса В и С важе 3 месеца у Русији) + оверени превод на руски језик
  4. Лекарска потврда о одсуству туберкулозе (потврда из антитуберкулозног диспанзера важи 3 месеца). + оверени превод на руски језик

Све потврде морају бити важеће у фебруару 2022. године (датум потврде је најраније од децембра 2021. год.).

 

! Скрећемо вам пажњу на чињеницу да све 4 лекарске потврде можете пренети у јединствени образац потврде.

Јединствени образац лекарског уверења можете преузети ОВДЕ

Јединствени образац лекарског уверења у којем се наводе информације о општем здравственом стању, о одсуству ХИВ инфекције, о одсуству хепатитиса и о одсуству туберкулозе издаје се у двојезичном формату, на српском и руском језику. Коришћењем јединственог обрасца омогућава вам да не преводите све четири потврде на руски језик код судског преводиоца и тако да избегнете додатне трошкове.

Уколико искористите јединствени образац лекарског уверења оверени превод на руски вам није потребан.

У јединственом обрасцу лекарског уверења, потребно је да лекар стави додатно три печата у одговарајућа поља о одсуству вируса хумане имунодефицијенције (ХИВ), о одсуству хепатитиса В и одсуству туберкулозе.

! Молимо вас да не журите са прикупљањем медицинске документације која потврђује одсуство хепатитиса и туберкулозе у новембру. Ове потврде у Русији имају рок важења 3 месеца. Пошто ће запослени Министарства науке и високог образовања Русије проверавати ваша документа укључујући лекарска уверења у фебруару 2022, онда те две потврде (о одсуству хепатитиса и туберкулозе) морају важити у фебруару 2022. године. Како је рок важења у Русији 3 месеца, датум на уверењу мора бити од децембра 2022. или јануара 2022. године.

! Ако имате већ готове потврде (о одсуству хепатитиса и туберкулозе) са датумом од октобра или новембра 2021, приложите их на свој профил на сајту, али будите спремни да поново израдите те две потврде у фебруару или марту.