Telegram Contact Instagram Facebook Youtube
  • sr
  • ru
Руски дом

Епоха Петра Великог и њен траг у српској историји

У оквиру циклуса манифестација Руског центар за науку и културу у Београду, посвећених обележавању три и по века од рођења руског цара Петра Великог, данас је у Руском дому отворена изложба ,,350 година од рођења руског цара и императора Петра Великог (Москва, 9. јун 1672 – Санкт Петербург, 8. фебруар 1725)“. Овом приликом представљено је двотомно факсимилно издање илустрованог ,,Житија Петра Великог“ Захарија Орфелина (Нови Сад, Прометеј, 2020), а поводом 250 година од његовог првог објављивања у штампарији Димитрија Теодосија у Венецији 1772. године.
О поставци, на којој су представљени фототипи бакрорезних илустрација садржаних у илустрованом издању Житија, говорили су др Никола Грдинић и Зоран Колунџија, уредник Издавачке куће Прометеј.
Епоха Петра I оставила је снажан траг у српској историји, јер су у то време интензивиране традиционалне руско-српске везе, које су значајно утицале на развој српске просвете и културе и на верски живот Срба.
Употреба руских књига и отварање српских школа у којима су деловали руски учитељи, означили су почетак нове рускословенске епохе у историји српске писмености и Српске цркве, када рускословенски језик потискује дотадашњи традиционални српскословенски и постаје књижевни и богослужбени језик Срба. Рускословенским и руским језиком почели су се служити први значајнији писци 18. века, међу којима и Захарија Орфелин (Вуковар 1726 – Нови Сад 1785), један од најистакнутијих стваралаца српске књижевности, уметности и културе тога периода. Као последица руског утицаја почетком друге половине 18. века у српској писмености почиње да се користи руска грађанска ћирилица, писмо начињено реформом Петра I од 1708. до 1710. Међу првим српским књигама штампаним грађанском ћирилицом било је и двотомно Житије Петра Великог Захарија Орфелина. Монографија о руском цару Петру Великом и Русији, штампано на скоро чистом руском језику, сматра се најлепшом и технички најсавршенијом српском књигом 18. века.
Житије Петра Великог објављено је у четири издања: два анонимна под насловом Житије и славнија дела государја императора Петра Великаго самодержца всеросијскаго (Венеција 1772), илустровано издање под насловом Историја о житији и славних делах великаго государја императора Петра Перваго самодержца всеросијскаго (Венеција 1772, али заправо 1774) и руско издање, штампано у Санкт Петербургу 1774. године.
Илустровано издање је ретко и има посебну вредност, јер је опремљено бакрорезним илустрацијама (медаље, карте, планови). У првом тому налази се 47 бакрорезних прилога, а у другом 20. У Библиотеци Матице српске постоји први том илустрованог Житија с краћим предговором и комплет (оба тома) с дужим предговором.