Telegram Contact Instagram Facebook Youtube
  • sr
  • ru
Руски дом

Сви кандидати морају приложити у скенираној форми уз електронску пријаву следећа документа:

1) Попуњену анкету-пријаву, са приложеном фотографијом у боји у доброј резолуцији. Анкету морате попунити на сајту, затим одштампати, потписати, скенирати и додати у одговарајуће поље пријаве.

* На свом налогу бирате шест високошколских установа (највише две у једном федералном округу или граду федералног значаја Москви и Санкт Петербургу). Није дозвољено бирати само једну високообразовну установу. Препоручујемо да наведете најмање три високообразовне установе.

* Ако не владате слободно руским језиком, у анкети обележавате „потребне студије на припремном факултету“.

2) Скенирана прва страна пасоша (страница у боји која се јасно види) + оверени превод на руски језик

* Пасош мора да важи најмање 1,5 годину од момента предвиђеног добијања визе за студирање у Руској Федерацији (минимум до марта 2026. год.);

3)  Копију документа о стеченом образовању са оценама (диплома + оцене) + оверени превод на руски језик

* Ако завршавате средње образовање (последњи разред средње школе или гимназије) морате приложити уз пријаву извод са оценама за последњу годину студија (потврда из школе или фотокопија странице са оценама из школске књижице оверена печатом школе) + оверени превод на руски језик.

Информације за сународнике са пребивалиштем у Србији

Држављани Руске Федерације који имају и држављанство стране државе не смеју имати пријављенo пребивалиште на територији Руске Федерације. Уколико достављате документ о одјави пребивалишта, такав документ мора бити издат најкасније 1. септембра 2023. године.

Препоручујемо да приложите следећа документа:

– мотивационо писмо, писмо препоруке (може бити на руском или енглеском језику, није потребан оверен превод), копије различитих сертификата, диплома, потврда итд. (резултат се узима у обзир за последње 3 године, односно не пре 2021. године)

– ако сте победник међународних такмичења, приложите потврду (узима се у обзир резултат за последње 3 године, односно не пре 2021. године)