Руски дом

Сви кандидати морају приложити у скенираној форми уз електронску пријаву следећа документа:

1) Попуњену анкету-пријаву, са приложеном фотографијом у боји у доброј резолуцији. Анкету морате попунити на сајту, затим одштампати, потписати, скенирати и додати у одговарајуће поље пријаве.

* На свом налогу бирате шест високошколских установа (највише две у једном федералном округу или граду федералног значаја Москви и Санкт Петербургу). Није дозвољено бирати само једну високообразовну установу. Препоручујемо да наведете најмање три високообразовне установе.

* Ако не владате слободно руским језиком, у анкети обележавате „потребне студије на припремном факултету“.

2) Скенирана прва страна пасоша (страница у боји која се јасно види) + оверени превод на руски језик

* Пасош мора да важи најмање 1,5 годину од момента предвиђеног добијања визе за студирање у Руској Федерацији (минимум до марта 2024. год.);

3)  Копију документа о стеченом образовању са оценама (диплома + оцене) + оверени превод на руски језик

* Ако завршавате средње образовање (последњи разред средње школе или гимназије) морате приложити уз пријаву и документ о похађању образовне установе и извод са оценама за претходна 3 разреда (потврда из школе или фотокопија странице са оценама из школске књижице оверена печатом школе) + оверени превод на руски језик.

Информације за сународнике са пребивалиштем у Србији

Држављани Руске Федерације који имају и држављанство стране државе не смеју имати пријављенo пребивалиште на територији Руске Федерације. Уколико достављате документ о одјави пребивалишта, такав документ мора бити издат најкасније 1. септембра 2021. године.

Препоручујемо да приложите следећа документа:

– мотивационо писмо, писмо препоруке (може бити на руском или енглеском језику, није потребан оверен превод), копије различитих сертификата, диплома, потврда итд. (резултат се узима у обзир за последње 3 године, односно не пре 2019. године)

– ако сте победник међународних такмичења, приложите потврду (узима се у обзир резултат за последње 3 године, односно не пре 2019. године)